Chouette

"I don't want to start any blasphemous rumors, but I think that God's got a

sick sense of humor and when I die I expect to find Him laughing..."

"Depeche Mode"

CHOUETTE

HUR SPELAR MAN CHOUETTE ?

Chouette är backgammon på 3-5 spelare, det går att vara obegränsat många men fler än 5 så rekommenderar jag att dela upp i flera mindre grupper för att få mer flyt i spelet


Samtliga spelare rullar varsin tärning för att avgöra turordningen

Den som rullar högst börjar som bank (eller box), näst högst blir kapten

Banken spelar sedan mot kaptenen och övriga är i kaptenens lag och spelar mot banken


Spelet öppnas som vanligt med att bank och kapten rullar varsin tärning för att se vem som börjar, unikt är "autokub", slår man lika i "tekningen" så vänds kuberna upp till 2 men ligger kvar centrerade

Slår man lika IGEN sparar vi en autokub till kommande spel

Banken bestämmer om auto skall 'tas ut' eller sparas


Så länge dubblingskuben inte är spelad får spelarna inte diskutera flytt, pipcount eller ställningar


Alla spelarna har varsin dubblingkub och kan när som helst dubbla banken, individuellt av varandra och får då bara hejda sin kapten från att rulla. Om flera spelare dubblar samtidigt måste banken behandla alla kuber med samma värde lika, alltså ta eller "droppa". Finns det kuber med olika värde behandlas dom individuellt

Det samma gäller om banken väljer att dubbla, då måste samtliga på samma värde dubblas samtidigt, spelarna tar då beslut i turordning, kapten först, spelaren på tur sen osv. Samtliga beslut är helt individuella

Om kapten väljer att droppa sin kub så får nästa spelare på tur, som tar kuben, spela klart partiet, men banken sitter kvar som bank i nästa parti

I money game gäller även en regel för dubbling att om den som blir dubblad anser det vara helt galet och att han/hon är stor favorit då kan ta kuben, men vända upp den ytterliggare en nivå, från 2 till 4 t.ex.  Detta kallas för Beaver.

Vill spelaren som först dubbla så heter det Racoon, och kuben läggs upp ännu en nivå. Läs mer om detta HÄR


Efter att kuben är spelad får dom spelare som är kvar, alltså inte har droppat kuben, fritt diskutera hur flytt skall spelas. Är man oense är det kapten som bestämmer.


Om kuben inte är spelad kan man inte heller vinna gammon eller backgammon, i intresse att få lite fart på matcherna, denna regeln kallas för Jacobychouette_cubes
chouette_pad

Observera att det kan finnas lokala regler och företeelser

Man bör göra klart innan start om man är ny i en grupp, vilka regler som gäller

Vad är avgiften, gäller autokub, vad gäller kring konsultation ? Gäller Beaver och Racoon ? Har någon ens SETT en Aardvark

Forcerad Beaver ??

Se till att du vet vad du ger dig in på..CHOUETTE


Chouette är ett ypperligt sätt att lära sig mer om spelet, eftersom man har mycket konsultation inom "laget" som spelar mot banken

Chouette är "money game" och reglerna skiljer sig något ifrån turneringsspel, bland annat med Jacoby regeln. Du kommer också märka, om du analyserar drag och kubhantering med t.ex. Extreme Gammon, att det skiljer i hur man bäst flyttar och hur man dubblar och tar, i money game gentemot turneringsspel

e_mail
facebook
youtube
googleplus
instagram