MGammon

"I don't want to start any blasphemous rumors, but I think that God's got a

sick sense of humor and when I die I expect to find Him laughing..."

"Depeche Mode"

MGAMMON BRÄDA ATT VINNA

GÖTEBORGS BACKGAMMONFÖRENING

Double Elimination
Undefeated bracket 11p

Fighters bracket är till 7p

Final till 15p

Vinnaren får den vackra blåa MGammon brädan, med matchande scoreboard och en tygväska att bära den i

e_mail
facebook
youtube
googleplus
instagram